ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ ಗಳು:


ಯುಜಿಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆದೇಶ – ಸೂಚಿಸುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು.new

 

ಐಸಿಟಿ – ಎಂಎಚ್‌ಆರ್‌ಡಿ ಮತ್ತು ಯುಜಿಸಿಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳು.new

 

ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಬಗು.new

 

ಮರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ.new

 

ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ.new

 

ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ – ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಜಿಯೋಇನ್ಫರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ.new

 

ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ/ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ/ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೆಲೋಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು.new

 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ರೂಪ.new

 

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತುnew

 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ-ಯು.ಎನ್ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು, ಬಾ-ಬಾಪು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ

 

ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅರ್ಹವಲ್ಲದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ — ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಲಿಸಲು ಅತಿಥಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಹಾಯಕ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನ

 

ಎಂಎಸ್ಸಿ. ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್.ಗೆ ಕಲಿಸಲು ಅತಿಥಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಗೌರವ / ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ನಿಶ್ಚಯ

 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಲೋಗೋದ ವಿವರಣೆnew

 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ (ಎನ್.ಎ.ಡಿ )

 

SC- ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ತಾರತಮ್ಯ ದೂರುಗಳು