ಕುಲಪತಿಗಳು
ಪ್ರೊ.ಡಾ.ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ್ ಚಟಪಲ್ಲಿ

 

ಕುಲಪತಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗದಗ

:vcksrdpru2016@gmail.com, profvchat@gmail.com